Schuttersgilde St. Jan

Keijenborg

Schuttersgilde

Ons gilde is opgericht in 1853

Hoofddoel

Het hoofddoel van Schuttersgilde St. Jan is het in stand houden van tradities, saamhorigheid creëren en het organiseren van de jaarlijkse kermis. De gebruiken die in vroegere tijden zijn ontstaan bij de soldaten zijn nog steeds springlevend bij ons Schuttersgilde. In ons gilde heerst een grote verbondenheid dat tijdens onze kermis helemaal tot uiting komt.

Optredens

We treden op tijdens (volks)feesten in Keijenborg en daarbuiten zoals bij optochten, Sinterklaas-feest, Koningsdag en familie- of kerkelijke gebeurtenissen.

Kermis

Jaarlijks organiseren we één van de grotere kermissen van de Achterhoek, namelijk de Keijenborgse kermis.
www.kermiskeijenborg.nl

Uitstraling

Met onze prachtige geel-blauwe uniformen zijn we een opvallend en kleurrijk korps. Ons uniform heeft een middeleeuwse uitstraling en daar zijn we trots op.

Hofhouding 2022

Tim Pape heeft op kermismaandag 2022 de romp van de koningsvogel naar beneden geschoten, hij is voor een jaar de Koning van Keijenborg.
Hofhouding: Tim Pape en zijn koningin Lisan, onze Jeugdkoning Stijn Huis in ’t Veld en de knuppelkoningin Carla Mentink.

Onderdelen

We hebben negen verschillende onderdelen zodat er van alles te zien en te  doen is binnen het korps.
Op de pagina meer Ons gilde vind je informatie en foto’s hierover.

Boogschiettoernooi

Elk jaar in november is er het gezellige boogschiettoernooi. Hier kunnen straten, vriendengroepen, collega’s, families enz. aan meedoen.  Meer info hierover  leest u hier

Dorpshuis de Horst

Ons Schuttersgebouw is gevestigd in Dorpshuis de Horst. We hebben schietbanen voor boogschieten, een gezellige bar en een oefenruimte die voor vele doeleinden kan worden gebruikt.

www.dorpshuisdehorst.nl 

Muziekles

De Keijenborgse Muziek Opleiding (KMO) is bedoeld om kinderen een brede muzikale basis te geven voordat zij een instrument gaan leren bespelen.

Lees meer…

Trouw – Dienstbaarheid – Broederschap.

Tradities staan hoog in het vaandel

St . Jan

Adres

Schuttersgebouw:
Sint Janstraat 6
7256 BC Keijenborg

Bel ons

Secretariaat:

tel. 06 - 42 25 43 68

EMAIL ons

info@schuttersgildestjan.nl