Historie

Schuttersgilde St. Jan

Hier werd in 1958 het koningspaar ingehaald. Hoek Kerkstraat St Janstraat.

 

 

Voor de jaren 50 is niet veel bekend over het schuttersgilde.  Hier enkele punten die wel bekend zijn:

Geschiedenis

Schuttersgilde St Jan is opgericht in 1853. Dit weten we door een oud, gerestaureerd vaandel uit dat jaar, deze hangt nog steeds bij ons in het schuttersgebouw.

Heel vroeger waren Schuttersgilden een gewapende macht, geregeld bij een wet in 1827.
In geval van oorlog zorgden ze voor de verdediging van de streek en ze zorgden voor binnenlandse rust. Deze wet werd in 1901 weer opgeheven omdat ze gezien werden als militaristische macht.

Al in 1814 werd door de koning toegestaan dat Gilden één keer per jaar mochten schieten op een houten vogel. In plaats van dat de gilden werden opgeheven ontstonden hieruit de schutters-verenigingen. Ze verdedigden de streken tegen rondtrekkende roversbendes.

De tijden zijn veranderd maar de Schuttersgilden zijn gebleven. De schietwedstrijden zijn de enige tastbare herinnering aan het militaire verleden. Het zijn nog steeds uitingen van een volkscultuur met historische waarde.

Jaren 60: optocht

Meer info

In 1963 is koninklijke goedkeuring aangevraagd voor de vereniging en de goedkeuring kwam in 1966.

Het doel is, eenheid en saamhorigheid te kweken en het kermisfeest in Keijenborg te organiseren. In 1966 werd er mede op voorstel van pastoor Dijkers voor ’t eerst gesproken over een optocht tijdens de kermis met versierde wagens, karretjes en fietsen.

Jaren 80: handboogschutters

Meer info

In 1982 werd het schuttersgilde uitgebreid met handboogschutters als de eersten van de Gelderse schuttersgilden. Zij doen nu op federatieve schuttersconcoursen mee aan schietwedstrijden op een afstand van 25 meter. Het oefenen voor deze schietwedstrijden werd in de beginperiode gedaan in de zaal van partycentrum “de Smid” op een afstand van ± 10 meter en in de zomer werd er buiten geschoten om toch te kunnen oefenen op 25 meter afstand.

1983 : Keizerschieten

Meer info

In 1983 werd voor het eerst het keizerschieten georganiseerd voor alle nog levende oud-koningen van het schuttersgilde. De eerste keizer werd Jan Berendsen en mocht zich voor vijf jaar keizer van het schuttersgilde “St. Jan” noemen. Dit keizerschieten wordt eens in de vijf jaar gehouden.

Jaren 90: 140 jarig bestaan

Meer info

Op 30 augustus 1992 werd het schuttersgilde, bij gelegenheid van het 140-jarig jubileum, een bronzen beeld in de vorm van een vaandeldrager aangeboden door de gemeente Hengelo (gld.). Dit beeld heeft een plaats gekregen aan de hoek Kerkstraat / Past. Thuisstraat.

De muziekafdeling veranderde 1995. In 1995 is het tamboerkorps van het schuttersgilde overgegaan naar een drumfanfare omdat men steeds meer blaasinstrumenten bij het korps kreeg.

Vrouwen schieten mee

Meer info

In datzelfde jaar is het reglement voor het vogelschieten gewijzigd zodat er voortaan ook dames met het vogelschieten kunnen meedoen. In het jaar 2000 is  voor eerst begonnen met jeugd-vogelschieten voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar op de kermismaandag.

2001: Eigen schuttersgebouw

Meer info

Op 25 oktober 2001 werd in samenwerking  met stichting Maatschappelijk Welzijn Keijenborg besloten om van Dorpshuis de Horst een gezamenlijk project te maken. Het Dorpshuis was ook aan een renovatie toe en er werd met de verbouwing begonnen in het najaar van 2001. De verbouwing is met behulp van vele vrijwilligers gedaan.
De oplevering van het totaal vernieuwde Dorpshuis vond plaats in mei 2003. Op 24 mei van dat jaar werd het vernieuwde Dorpshuis c.q. Schuttersgebouw officieel geopend door pastoor Jacobs en is het Schuttersgilde in het bezit gekomen van een eigen onderkomen in Dorpshuis de Horst.

Jaren 50 - 2003 Uniformen

Meer info

In de jaren 50 en 60 was het uniform een eenvoudig witte broek en overhemd.

In de jaren 70 waren het gele broeken en blauwe hesjes.

In het jaar 1983 werden volledige blauw-gele uniformen gemaakt door Seezo. Blauwe lange broeken en een gele colbertjas met blauwe streep en een stropdas.

We hebben sinds de kermis van 2003 (150-jarig bestaan) een nieuw uniform waardoor ons gilde nog meer op een echte schuttersgilde lijkt uit vervlogen tijden, hier zijn wij als schuttersgilde zeer trots op.

2005 fusie met Muziekvereniging St. Jan

Meer info

In oktober 2005 werd het bestuur van het Schuttersgilde benadert door Muziekvereniging St. Jan Keijenborg om een fusie tussen beide verenigingen aan te gaan.  Het ledenaantal van de Muziekvereniging dusdanig laag was geworden dat voortbestaan in gevaar kwam. In de loop van 2006 kwam deze fusie definitief tot stand en is het Schuttersgilde daarmee uitgebreid met veel goede muzikanten. De drumfanfare werd hiermee omgedoopt tot R.K. Drumfanfare St. Jan.

Vendeliers Kermis 1973 tuin Maria Postel

Open luchtmis kermis 1981

Kermis 1983 nieuwe uniformen